Recenzja książki “The Between-Space of Translation: Literary Sketches” w „Przekładańcu”

04.10.2023
Czas czytania: < 1 min.

Recenzja książki “The Between-Space of Translation: Literary Sketches” w „Przekładańcu”

W czasopiśmie „Przekładaniec” (45/2022, s. 168-176) ukazała się recenzja książki Jean Ward The Between-Space of Translation: Literary Sketches. Jak pisze Ewa Kraskowska: „Jej wybory (red. Jean Ward) badawcze są mianowicie silnie naznaczone akcentami metafizycznymi i religijnymi. Mówiąc wprost – autorkę interesuje przede wszystkim twórczość literacka (liryka, proza, esej, dokument osobisty) o tej właśnie tematyce. (…) Sama Jean Ward jest uosobieniem owej fascynującej ją strefy between: bycia pomiędzy angielskością i polskością, katolicyzmem i anglikanizmem, pisarstwem akademickim i osobistym. Własną dwujęzyczność oraz dwukulturowość postrzega jako przywilej – i szczodrze dzieli się nim z czytelnikami i czytelniczkami w obu językach, którymi włada nie tylko doskonale, ale również z ujmującą swobodą i bezpośredniością”.

Całą recenzję można przeczytać tutaj.