Książka Kamila Zeidlera „Aesthetics of Law” w newsletterze Italian Society for Law and Literature

23.06.2022
Czas czytania: < 1 min.

Książka Kamila Zeidlera „Aesthetics of Law” w newsletterze Italian Society for Law and Literature

Italian Society for Law and Literature umieścił wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wolters Kluwer książkę Kamila Zeidlera Aesthetics of Law w grudniowym newsletterze w sekcji A selection of books that have caught our eye in 2021.

Aesthetics of Law omawia tzw. piąty dział filozofii prawa, który – obok ontologii prawa, epistemologii prawa, logiki i etyki prawniczej – uzupełnia jej przestrzenie badawcze analogicznie do filozofii ogólnej. Kamil Zeidler wskazuje, że estetyczne aspekty prawa mogą mieć praktyczne znaczenie we wszystkich jego pięciu fenomenach, czyli: tworzeniu, obowiązywaniu, przestrzeganiu, stosowaniu i wykładni. Posiłkując się wieloma przykładami z zakresu kultury i sztuki, autor udowadnia, że estetyka prawa wpływa na kształtowanie świadomości prawnej i postaw wobec praw.

Publikacja została wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.