Spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło

2023-12-08
g. 18:00 - 20:00
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło, autorem nowych książek: Cyceron dla prawników, Demostenes dla prawników i Arystofanes dla prawników. Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia 2023 roku o godz. 18:00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (I piętro, sala 1.22). W trakcie można będzie zakupić publikacje prof. Zajadło. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na Facebooku.

Trzy książki prof. Jerzego Zajadło, o których mowa będzie w trakcie spotkania, poświęcone są postaciom starożytnej Grecji i Rzymu: wybitnemu mówcy, dowódcy wojskowemu i filozofowi Cyceronowi; mówcy i politykowi Demostenesowi oraz greckiemu komediopisarzowi Arystofanesowi. Odwołując się do ich twórczości, Jerzy Zajadło nie tylko wskazuje na wielowiekowe tradycje humanistyczne, które stoją u podstaw współczesnych uniwersytetów, ale też stara się czerpać z nich inspirację dla współczesnej myśli prawniczej.

Jerzy Zajadło – profesor nauk prawnych, filozof, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG. Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, laureat m.in. Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych (Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, Arche, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego.