Spotkanie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa UG

2021-10-05
g. 09:30

Spotkanie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa UG

Wszystkim autorom, którzy w najbliższym czasie planują złożenie książki do Wydawnictwa UG przypominamy o konieczności złożenia wniosku do Kolegium Redakcyjnego o wyznaczenie recenzenta. Wypełnione wnioski, które mają być rozpatrzone na październikowym posiedzeniu

Kolegium Redakcyjnego, należy przesyłać na adres dyrektora Wydawnictwa najpóźniej do 1 października.