Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury

2023-11-14
g. 00:00 - 00:00

Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury

14 listopada to Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury ustanowiony przez UNESCO w celu upamiętnienia Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury ustanowionej w 1970 roku.

Z tej okazji przypominamy wydaną przez nas w zeszłym roku książkę Detective dell’arte. Carabinieri na straży dziedzictwa kultury Roberta Riccardiego. Autor jest generałem brygady Carabinieri i dowódcą specjalnej jednostki Carabinieri, zajmującej się zwalczaniem przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury. Odwołując się do konkretnych zdarzeń kradzieży dzieł sztuki zarówno z muzeów, galerii i kościołów, jak i pochodzących z nielegalnych wykopalisk archeologicznych, Riccardi oddaje głos żołnierzom bezpośrednio zaangażowanym w odzyskiwanie tych dzieł. W bardzo obrazowy sposób przedstawia nam sylwetki carabinieri, a także przestępców i członków mafii.

Publikacja będąca tłumaczeniem włoskiego wydania ukazała się w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków.