Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

2023-02-11

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce przypadający na 11 lutego to święto ustanowione przez ONZ na wniosek UNESCO, UN Women, ITU oraz innych organizacji działających na rzecz zwiększenia dostępu kobiet do nauki i edukacji. Święto to ma zwrócić uwagę na ograniczenia, jakim podlegają kobiety i dziewczęta, które w wielu państwach na świecie wciąż pozbawione są swobodnej możliwości do edukacji i rozwoju zawodowego, w tym w dziedzinie nauki. Ponadto w dniu tym odbywają się wydarzenia, które akcentują rolę kobiet w środowiskach naukowych i technologicznych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Gdańską Galerią Miejską poleca zestaw Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku Magdaleny Sochy, które autorka poświęciła postaci XIX-wiecznej hrabiny Louise von Krockow. Trzytomowa monografia przybliża projekt szkoły dla osieroconych i zubożałych dziewcząt, który Louise von Krockow opublikowała w 1800 r. w Królewcu jako odpowiedź na problem braku systemowego kształcenia kobiet w epoce Oświecenia.