Gala Fundacji Lex Humana

2021-11-18

Gala Fundacji Lex Humana

W dniu 18 listopada w Damnickim Pałacu odbędzie się uroczysta Gala i ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez fundację Lex Humana. „Ocalić znaczenia wczoraj, uratować dzisiaj” to konkurs na najlepszą książkę o charakterze literackim, historycznym, reporterskim, publicystycznym lub naukowym, prezentującą problematykę walki o własną tożsamość na tle polskiej tradycji historycznoliterackiej.

Wśród nominowanych do nagrody znalazła się książka Generał hrabia Łubieński (1784-1870) żołnierz i przedsiębiorca dr. Michała Prykaszczyka (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego).