Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej

ISBN: 978-83-8206-214-4
Year of publication: 2021
Number of pages: 272
Format: B5

Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej

35,70 

Recenzowana publikacja jest bardzo dojrzałym studium na temat roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej oraz uwarunkowań rozwoju polskiej strefy sąsiadującej z tą granicą. Autorka wybrała temat ważny i ciekawy zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Omówiła w książce bardzo aktualne zagadnienie związane z uwarunkowaniami rozwoju obszarów przygranicznych oraz kwestię granic politycznych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i wyjaśniła je na przykładzie pogranicza polsko-rosyjskiego. Podjęła również próbę identyfikacji czynników oddziałujących na rolę i stopień przenikalności granicy oraz jej wpływu na codzienną aktywność transgraniczną społeczności lokalnych. Podkreślając pozytywne aspekty funkcjonowania w latach 2012–2016 małego ruchu granicznego, autorka ukazała dobry przykład tego mechanizmu dla pozytywnego rozwoju obszarów przygranicznych. Badane zjawisko przedstawione zostało z perspektywy specyfiki obszarów przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Polsce i Rosji (obwód kaliningradzki), dzięki czemu publikacja, będąc klasycznym studium przypadku, zawiera też walory uniwersalne. Z recenzji dr. hab. Marka Więckowskiego, prof. IGiPZ

Additional information

Weight 455 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”