Zintegrowane systemy informacji w transporcie pasażerskim w Polsce

ISBN: 978-83-8206-363-9
The year of publishment 2021
Number of pages 180
Format: A5

Zintegrowane systemy informacji w transporcie pasażerskim w Polsce

35,70 

View cart

W niniejszej monografii skupiono się na zastosowaniach ICT w krajowym transporcie pasażerskim, analizując kwestię zasadności, uwarunkowań i korzyści integracji rozproszonych rozwiązań ICT w ramach zintegrowanych systemów danych. Jest to zagadnienie ważne z powodów nie tylko ewidentnych korzyści ekonomicznych z niego wynikających, dla zarówno użytkowników, jak i organizatorów oraz przewoźników w transporcie, lecz także regulacyjnych. Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do stosowania wprost dyrektyw mówiących o powołaniu zintegrowanego systemu danych z transportu pasażerskiego, działającego w skali kraju, i zapewnienia dostępu do takiej informacji poprzez Krajowy Punkt Dostępu (KPD). Taka integracja wymaga odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych oraz zapewnienia właściwego standardu danych transportowych. Standard ten został również jednoznacznie zdefiniowany jako NeTEx – w odniesieniu do danych o przewozach, i DATEX II – w zakresie danych infrastrukturalnych.

Cel niniejszej pracy to przybliżenie Czytelnikowi zainteresowanemu funkcjonowaniem współczesnych systemów transportowych zagadnień związanych z rewolucją informacyjną, jaka czeka polski transport pasażerski w najbliższej dekadzie. Jest ona nieunikniona ze względu na zarówno rozwój systemów informatycznych w transporcie oraz rosnące oczekiwania klientów transportu, jak i presję regulacyjną Unii Europejskiej, wymuszającą wprowadzenie zintegrowanych systemów dostępu do informacji w transporcie pasażerskim.

Additional information

Weight 270 g
Oprawa

Paperback

Rok wydania

2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zintegrowane systemy informacji w transporcie pasażerskim w Polsce”

has been added to your cart:
Checkout