Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy

ISBN: 978-83-8206-930-3
Year of publication: 2020
Number of pages: 158
Format: 160 x 220 mm

Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy

25,20 

W niniejszej monografii problem badawczy dotyczy wpływu nowych technologii na elastyczność rynku pracy, która daje możliwość stosowania zmiennych form organizacji pracy, czasu pracy oraz form zatrudnienia. Ma też wpływ na zdolność i szybkość adaptacji pracowników i przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia, zwiększając tym samym konkurencyjność rynku pracy. Pracownicy swobodnie dokonują zmiany miejsca pracy, a pracodawcy dopasowują wielkość i strukturę zatrudnienia do bieżących i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Pod koniec XX w., na przykładzie gospodarki amerykańskiej, w literaturze przedmiotu wykazano zależność pomiędzy wyższą elastycznością rynku pracy a niższym bezrobociem. W konsekwencji w Europie pojawił się postulat o konieczności uelastyczniania rynków pracy w celu zmniejszenia bezrobocia.

Additional information

Weight 254 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy”