Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

ISBN: 978-83-7865-522-0
Year of publication: 2017
Number of pages: 224
Format: 160 x 220 mm

Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

W pracy określono zakres występowania zjawiska allelopatii oraz scharakteryzowano działania związków allelopatycznych produkowanych przez bałtyckie sinice – często dominującą w okresie letnim Nodularia spumigena oraz mniej poznaną, będącą jednak istotnym komponentem środowiska wodnego, pikoplanktonową sinicę Synechococcus sp. – na wybrane gatunki mikroglonów i sinic. Zbadano też, czy i w jakim stopniu na oddziaływania allelopatyczne mają wpływ wybrane czynniki środowiskowe.

Additional information

Weight 336 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wpływ czynników środowiskowych na oddziaływanie allelopatyczne bałtyckich sinic Synechococcus sp. i Nodularia spumigena”