Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury

ISBN: 978-83-8206-560-2
Year of publication: 2023
Number of pages: 362
Format: 160 x 225 mm

Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury

65,10 

„Autor trafnie podaje w wątpliwość, czy aktualny system ochrony zabytków funkcjonujący w polskim porządku prawnym jest dostatecznie efektywny, by odpowiednio zabezpieczyć i zachować materialne wyrazy dziedzictwa, których dynamicznie przyrasta. Diagnozuje on najważniejsze zjawiska związane z dziedzictwem kultury i jego ochroną, znajduje i opisuje wszystko, co istotne – szczególnie doniosłe jest ukazanie dziedzictwa kultury przez pryzmat idei dobra wspólnego”.

z recenzji prof. dr. hab. Kamila Zeidlera

„Nie ulega wątpliwości, że recenzowana praca jest pierwszym od wielu lat opracowaniem, w którym w konkretny sposób przedstawiono możliwe zmniejszenie udziału norm administracyjnoprawnych na rzecz cywilnoprawnych poprzez zaproponowanie konkretnych rozwiązań i instytucji. W ten sposób książka wypełnia niewątpliwie lukę, która powstała w literaturze tematu, będąc tym samym niezwykle pomocną i cenną pozycją w piśmiennictwie”.

z recenzji dr hab. Katarzyny Zalasińskiej

 

Książka ukazała się w serii wydawniczej Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków.

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury”