W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV

ISBN: 978-83-7865-693-7
Year of publication: 2018
Number of pages: 170
Format: B5
Files to download

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV

Kolejny tom cyklu monografii, których tematyka oscyluje wokół szerokiego zakresu zagadnień związanych z językową egzemplifikacją samoświadomości jednostki, stanowiących bogate źródło inspiracji dla interdyscyplinarnych dyskusji i badań naukowych. Znalazły się w nim teksty dotyczące zagadnień tożsamości w języku i kulturze, w opracowaniach leksykograficznych, a także literaturze i przekładzie.

Additional information

Weight 266 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom IV”