W kręgu bliskich, przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity-Gawrońskiego

ISBN: 978-83-8206-112-3
Year of publication: 2020
Number of pages: 394
Format: A5

W kręgu bliskich, przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity-Gawrońskiego

39,90 

Niniejszy tom poszerza i pogłębia naszą wiedzę o Franciszku Rawicie-Gawrońskim (1846-1930), znanym w swoim czasie publicyście, pisarzu i historyku. Zamiar ten został zrealizowany poprzez edycję jego korespondencji z różnymi osobami, z którymi jego związki pozostawały ważne, choć ich charakter był zróżnicowany. Z częścią z nich układały się one na stopie koleżeńskiej lub przyjacielskiej. Takimi były jego relacje z Władysławem Bełzą, Adamem Krechowieckim, Aleksandrem Brzostowskim i Kazimierzem Królem. Odmienny charakter miały z Elizą Orzeszkową, którą traktował głównie jako mentora własnych poczynań na polu literackim, oraz z Zygmuntem Miłkowskim – jego teściem. Należy przy tym zaznaczyć, że listy stanowią również źródło informacji o respondentach Rawity.

Znawca historiografii polskiej XIX i XX wieku Jerzy Maternicki, podkreślając wartość źródłową korespondencji, pisał: „Teksty powstałe w toku opisywanych wydarzeń lub też po ich zakończeniu mają z reguły walor źródła pierwotnego, nieskażonego późniejszymi naleciałościami, a także błędami wynikającymi z upływu czasu, osłabienia pamięci, patrzenia na wydarzenia i zjawiska przez pryzmat późniejszych doświadczeń itd.”

Od Autora

Categories: , Tag:

Additional information

Weight 501 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “W kręgu bliskich, przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity-Gawrońskiego”