Uwarunkowania sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

ISBN: 978-83-8206-250-2
Year of publication: 2021
Number of pages: 180
Format: A5

Uwarunkowania sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

25,20 

View cart

Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się współcześnie tak ściśle, iż trudno je rozgraniczyć. Dla sukcesu organizacji kluczowe staje się zrozumienie charakterystyki i dynamiki uwarunkowań, w których przedsiębiorstwa i instytucje publiczne funkcjonują.

Skuteczni menedżerowie twierdzą, że przetrwanie organizacji zależy od umiejętności jej liderów do elastycznego reagowania na niespodzianki i wyzwania rynku. Wrażliwość menedżerów na odczytywanie tych wyzwań jest czynnikiem przesądzającym o poziomie i sposobie reagowania na nie w procesach przystosowawczych organizacji, którymi zarządzają.

W nadchodzącej przyszłości wygrywać będą nie te firmy, których liderzy podążają za przejściowymi modami i fantazjami, ale te, które potrafią zintegrować nową wiedzę i nowe możliwości z własnym zrozumieniem podstawowych prawd o sukcesie biznesu.

Niniejsza monografia to kolejna pozycja z cyklu publikacji będących efektem konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Instytutu Organizacji i Zarządzania) pod wspólnym tytułem „Sukces organizacji”. Na prezentowaną publikację składa się zbiór artykułów, które odnosząc się do różnych problemów zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej, stanowią wyniki badań teoretycznych i empirycznych. Monografia powstała w wyniku zaangażowania autorów pochodzących z wiodących krajowych ośrodków akademickich.

Additional information

Weight 239 g
Cover

Paperback

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uwarunkowania sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej”

został dodany do koszyka:
Checkout