The Ambassador of The Middle Kingdom

ISBN: 978-83-7865-230-4
Year of publication: 2014
Number of pages: 406
Format: A4
Files to download

The Ambassador of The Middle Kingdom

Książka The Ambassador of the Middle Kingdom spotkała się z szerokim zainteresowaniem w Chinach. Została uznana za najlepszą na świecie monografię o Michale Boymie. Zawiera najszerszą ilość materiału dotyczącego Boyma, słusznie doceniając jego wspaniałe zasługi w szerzeniu wiedzy w Europie o cywilizacji starożytnych Chin.

Celem większości jezuitów pracujących w Chinach w XVII wieku było zapoznanie Chińczyków z osiągnięciami nauki europejskiej w astronomii, geografii i matematyce. Działania Boyma były przeciwne. Chciał przekazać Europie wiedzę o Chinach, ich charakter, geografię, filozofię języka, a przede wszystkim wiedzę o tradycyjnej medycynie chińskiej. Był jedynym XVII-wiecznym pisarzem europejskim, który pozostawił tak obszerne zapiski o chińskiej medycynie i farmakologii. Autor książki, Edward Kajdański, zauważył, że w tym czasie, kiedy odkrycie Chin i ich kultury była głównie domeną państw morskich: Portugalii, Holandii i Anglii, Michał Boym był jedynym Polakiem, który przyczynił się tak znacząco do pogłębiania i szerzenia wiedzy na temat Chin w Europie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Ambassador of The Middle Kingdom”