Studia Historica Gedanensia X. Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie. Przeszłość i teraźniejszość

ISSN: 2081-3309
Year of publication: 2019
Number of pages: 230
Format: B5

Studia Historica Gedanensia X. Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie. Przeszłość i teraźniejszość

Dziesiąty tom „Studia Historica Gedanensia” – czasopisma Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowany Historia w szkolnej ławce i uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie – przeszłość i teraźniejszość, został przygotowany przez Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii. Grono Auto-rów dziesiątego tomu SGH tworzą przede wszystkim historycy i dydaktycy historii z Polski, Kanady, Irlandii i Czech. Na prezentowany tom składa się piętnaście artykułów, które poruszają istotne problemy dla nauczania historii, edukacji nauczycieli, edukacji studentów, a także wpływu czynników społecznych, narodowościowych i politycznych na kształtowanie świadomości historycznej społeczeństw.

„Studia Historica Gedanensia” to rocznik humanistyczny publikujący teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Additional information

Weight 383 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Studia Historica Gedanensia X. Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie. Przeszłość i teraźniejszość”