Studia Historica Gedanensia. Tom IX. Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości

ISSN: 2081-3309
Year of publication: 2018
Number of pages: 270
Format: B5
Files to download

Studia Historica Gedanensia. Tom IX. Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości

Obrazy i słowa na wszystkich tych etapach rozwoju cywilizacyjnego są przedmiotem badań historycznych. Pełniły funkcję nie tylko komunikatów, ale są też wyrazem określonej świadomości społecznej.

Niniejszemu tomowi periodyku „Studia Historica Gedanensia” postawiono za cel pokazanie przeróżnych sposobów postrzegania „obrazów” we współczesnych badaniach naukowych. Tematyka tomu ma charakter interdyscyplinarny, łączący historyków, specjalistów z zakresu historii kultury materialnej, archeologii historycznej, historii sztuki, semiotyki i kulturoznawstwa – badaczy wszystkich epok historycznych. Temat stwarza możliwości jego rozpatrywania na co najmniej kilku płaszczyznach badawczych.

„Studia Historica Gedanensia” to rocznik humanistyczny publikujący teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Additional information

Weight 466 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Studia Historica Gedanensia. Tom IX. Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości”