Społeczni opiekunowie zabytków

ISBN: 978-83-8206-609-8
Year of publication: 2024
Number of pages: 117
Format: 150 x 210 mm

Społeczni opiekunowie zabytków

33,60 

„Publikacja stanowi wyjątkowo wartościowe, kompleksowe opracowanie, ukazujące miejsce instytucji społecznego opiekuna zabytków w systemie ochrony zabytków w Polsce. Autor przedstawił zarówno rozwój historyczny wskazanej instytucji, jak i osadził jej funkcjonowanie na tle obowiązujących przepisów prawa. W niezwykle szczegółowy sposób została omówiona regulacja dotycząca funkcjonowania społecznych opiekunów w aktualnym stanie prawnym, w tym zagadnienia związane z ustanowieniem społecznych opiekunów zabytków, ich uprawnieniami, jak i kwestie praktyczne, jak wydawanie legitymacji”.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Zalasińskiej

„Niniejsza książka zapełnia lukę w zakresie opisu instytucji służących ochronie zabytków, stanowiąc ważny głos w dyskusji na temat prawnych gwarancji ochrony dziedzictwa kulturowego oraz miejsca, w systemie ich ochrony, podmiotów innych niż organy administracji publicznej. Z tego punktu widzenia omawiana publikacja jest również ciekawa dla teorii prawa administracyjnego, w której ramach toczy się dyskusja na temat przenoszenia kompetencji administracyjnoprawnych na rzecz podmiotów zewnętrznych, niezwiązanych bezpośrednio z aparatem administracji publicznej”.

Z recenzji dr. hab. Pawła Daniela, prof. USWPS

Książka współwydana z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Społeczni opiekunowie zabytków”