Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8

ISBN: 978-83-8206-064-5
Year of publication: 2020
Number of pages: 268
Format: A5

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8

25,20 

Ósmy tom monografii zbiorowej pt. Socjolingwistyczne badania w  teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne zawiera 18 artykułów w języku polskim, rosyjskim i niemieckim autorstwa badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Poszczególne teksty poświęcone są takim zagadnieniom, jak: przekład kodu wizualnego, tłumaczenia filozoficzne w perspektywie diachronicznej, feminizacja języka niemieckiego w świetle przekładu na język polski, komunikacja w języku kaszubskim i śląskim, metody zbierania danych socjolingwistycznych, pragmatyka dyrektywnych aktów mowy, język reklamy, odzwierciedlenie nowej leksyki we współczesnych słownikach języka angielskiego i rosyjskiego, językowe strategie samookreślenia młodych kobiet, charakter napisów w przestrzeni miejskiej i in. Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla nie tylko kierunki współczesnych badań lingwistycznych i lingwistyczno-kulturowych, lecz również ich interdyscyplinarność, co wpisuje się w tytuł serii wydawniczej.

Additional information

Weight 352 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8”