Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

ISBN: 978-83-7865-652-4
Year of publication: 2018
Number of pages: 242
Format: A5

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

Additional information

Weight 350 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6”