Semiotics of the Literary Work in Translation

ISBN: 978-83-7865-452-0
Year of publication: 2016
Number of pages: 150
Format: A5
Files to download

Semiotics of the Literary Work in Translation

Książka jest skierowana do badaczy przekładu, studentów i osób zainteresowanych teorią przekładu literackiego, twórczym przekładem, pojęciem znaczenia, semiotyką, translatoryką, problematycznością pojęcia ekwiwalencji, pojęciem refrakcji, teorią dzieła literackiego Romana Ingardena oraz procesem odczytywania i tłumaczenia dzieła literackiego.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Semiotics of the Literary Work in Translation”