Radiochemia środowiska

ISBN: 978-83-8206-111-6
Year of publication: 2021
Number of pages: 296
Format: B5

Radiochemia środowiska

39,90 

Treścią książki są następujące  zagadnienia: budowa materii, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, odziaływanie promieniowania jonizującego z materia żywą (w tym radioliza i dozymatria), normy ochrony radiologicznej, pochodzenie sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym (w tym skutki katastrof w elektrowniach jądrowych w  Czarnobylu i Fukushimie), analiza nuklidów promieniotwórczych i jej zastosowanie w analizie środowiska,  radionuklidy w organizmie człowieka,  radionuklidy w ekosystemach lądowych, wodnych i morskich, w tym w środowisku lądowym i wodnym Polski oraz południowego Bałtyku, skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince, zastosowanie   radionuklidów w technice (energetyka jądrowa i odpady promieniotwórcze), wojsku (broń jądrowa, termojądrowa i neutronowa), medycynie (medycyna nuklearna) i nauce (geochronologia izotopowa). Książka podaje czytelnikowi nie tylko podstawy wiedzy o promieniowaniu jonizującym, izotopach promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym i ich znaczeniu dla człowieka, ale i wyjaśnia szereg wątpliwości, pokazuje korzyści i straty wynikające z wykorzystania radionuklidów oraz ukazuje „blaski i cienie” rozwoju energetyki jądrowej.

Additional information

Weight 613 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Radiochemia środowiska”