Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce

ISBN: 978-83-8206-210-6
Year of publication: 2021
Number of pages: 248
Format: A5

Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce

31,50 

Głównym celem książki jest analiza zjawiska przedsiębiorczości destruktywnej. We współczesnej teorii ekonomii przedsiębiorczość jest bardzo ważnym elementem wzrostu gospodarczego, podkreśla się jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie współczesnych gospodarek.  Autorka pracy zdecydowała się podjąć ten temat, ponieważ dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie ma charakter ogólnych rozważań, dochodzi przy tym do marginalizacji przejawów destruktywnej przedsiębiorczości. Negatywny wpływ przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach gospodarczych dla procesów wzrostu i funkcjonowania gospodarek nie jest zauważany. Z punktu widzenia ekonomicznego o działaniach destruktywnej przedsiębiorczości mówi się, gdy działalność zaburza wzrost gospodarczy oraz psuje dobrobyt. W celu uzupełnienia luk w poznaniu tego typu przedsiębiorczości przedstawione zostały formy działań zaliczanych do przedsiębiorczości destruktywnej. Niniejsza monografia cechuje się odkrywczym podejściem do problematyki przedsiębiorczości, gdyż ukazuje nie tylko występujące w podmiotach gospodarczych przykłady przedsiębiorczości  destruktywnej, ale i możliwe skutki bezpośrednie, pośrednie, ilościowe, jakościowe, krótkoterminowe i długoterminowe omawianej przedsiębiorczości. Cele pracy były weryfikowane na podstawie literatury oraz badań własnych zrealizowanych przy użyciu kwestionariusza wywiadu, paneli ekspertów oraz wywiadów pogłębionych. Praca zakończona jest podsumowaniem oraz rekomendacjami wskazującymi na determinanty decydujące o przedsiębiorczości destruktywnej powodującej negatywne skutki społeczno-gospodarcze.

Additional information

Weight 323 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce”