Projektowanie działalności podmiotów leczniczych

ISBN: 978-83-8206-340-0
Year of publication: 2022
Number of pages: 268
Format: 160 x 220 mm

Projektowanie działalności podmiotów leczniczych

Dostęp do elektronicznej wersji książki.

Na całym świecie możemy mówić o problemach z wydolnością systemu ochrony zdrowia związanych z nagłym wzrostem liczby osób wymagających hospitalizacji i specjalistycznej aparatury medycznej. Z jednej strony rozwiązanie problemów o takim natężeniu i zasięgu nie jest możliwe nawet w skali kraju – wymaga działań międzynarodowych, z drugiej jednak strony widoczny jest w Polsce (być może w innych krajach też) brak pomysłu na systemowe rozwiązania. Autorzy publikacji wychodzą jednak z założenia, że system jest tak sprawny, jak sprawne jest jego najsłabsze ogniwo. I tu dochodzimy do celu powstania niniejszej publikacji. Autorzy na podstawie obserwacji, analizy literatury i własnego doświadczenia jako konsultantów i menedżerów podmiotów leczniczych wskazują, iż najsłabszym ogniwem w systemie ochrony zdrowia w Polsce są samodzielne publiczne podmioty lecznicze. I to nie dlatego, że nie potrafią leczyć, ale dlatego, że nie pozwala się im tego robić. I nieprawdą jest, że nie pozwala im się leczyć ze względu na ograniczenia budżetu. Pieniędzy zawsze będzie za mało. Hamulcem w skutecznym działaniu jest w dużej mierze dramatycznie niski poziom zarządzania podmiotami leczniczymi – od planowania działalności poprzez sposób organizacji działalności aż do kontroli tych podmiotów. Autorzy w niniejszej publikacji skupiają się na obszarze organizowania tejże działalności jako kluczowym aspekcie podnoszenia efektywności (skuteczności i ekonomiczności) działalności podmiotów leczniczych.Dostęp do elektronicznej wersji książki.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Projektowanie działalności podmiotów leczniczych”