Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

ISBN: 978-83-7865-553-4
Year of publication: 2017
Number of pages: 332
Format: A5
Files to download

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych, problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych, aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej, dydaktyka spersonalizowana, dydaktyka przekładu, korekta i ewaluacja przekładu, dydaktyka tłumaczeń symultanicznych, intersemiotycznych, intralingwalnych czy interkulturowych oraz przekład w nauczaniu drugiego i trzeciego języka obcego. Monografia w języku polskim i rosyjskim.

Additional information

Weight 428 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu”