Problemy Wczesnej Edukacji 2022, nr 1 (54)

ISSN: 1734-1582
Year of publication: 2022
Number of pages: 182
Format: 170 x 240 mm

Problemy Wczesnej Edukacji 2022, nr 1 (54)

23,76 

„Problemy Wczesnej Edukacji” to czasopismo naukowe, które publikuje oryginalne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim, których tematyka wpisuje się w nurt badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Znajdujące się w czasopiśmie artykuły mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny i wiążą namysł nad wczesną edukacją z innymi subdyscyplinami pedagogiki, takimi, jak: pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedeutologia, ale także z innymi dziedzinami wiedzy, czyli z filozofią i socjologią edukacji, antropologią kulturową, psychologią czy naukami prawnymi.

Additional information

Dimensions 24 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Problemy Wczesnej Edukacji 2022, nr 1 (54)”