Pożegnanie z Uniwersytetem

ISBN: 978-83-7865-703-3
Year of publication: 2018
Number of pages: 280
Format: 145 x 225 mm
Files to download

Pożegnanie z Uniwersytetem

Pożegnanie z Uniwersytetem to swoista próba bilansu naukowej, nauczycielskiej i krytycznoliterackiej działalności prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego. Z bogatego publikacyjnego dorobku (9 książek, przeszło 300 artykułów i recenzji) Autor wybrał teksty, które wydawały mu się – po 46 latach pracy na Uniwersytecie Gdańskim — z rozmaitych powodów najważniejsze. A owe powody, jak być może zauważy Czytelnik, są zarówno natury osobistej, jak i wspólnotowej. W ich centrum: refleksja nad treścią i kształtem łacińskiej cywilizacji, pytania o sens i doświadczenie polskości, troska o ziemskie i wiecznościowe cele życia. Chodzi też o to, jak powiada Autor, aby to wszystko było rzetelnie, z czułością oraz mądrze podjęte i wypowiedziane.

Categories: , Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pożegnanie z Uniwersytetem”