Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie gdańskim w latach 1948–1955 – edukacja i indoktrynacja młodzieży

ISBN: 978-83-7865-554-1
Year of publication: 2017
Number of pages: 442
Format: 160 x 220 mm
Files to download

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie gdańskim w latach 1948–1955 – edukacja i indoktrynacja młodzieży

Książka jest poświęcona działalności Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w województwie gdańskim ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pedagogicznych jej funkcjonowania. Organizacja została utworzona na mocy ustawy o powszechnym przysposobieniu zawodowym, wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu z dnia 25 lutego 1948 r. Członków i członkinie PO „SP” – w nawiązaniu do przedwojennych Junackich Hufców Pracy – nazywano junakami i junaczkami.

Additional information

Weight 651 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w województwie gdańskim w latach 1948–1955 – edukacja i indoktrynacja młodzieży”