Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze

ISBN: 978-83-8206-171-0
Year of publication: 2021
Number of pages: 254
Format: 160 x 220 mm

Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze

33,60 

Instytucja postępowania grupowego w krajach Unii Europejskiej jest stosowana stosunkowo krótko, jednak może mieć doniosłe znaczenie dla obrotu gospodarczego, w szczególności w przypadku sporów instytucji finansowych oraz największych korporacji z konsumentami. Niniejsza publikacja jest ukierunkowana na analizę prawnoporównawczą instytucji postępowania grupowego w wybranych systemach prawnych oraz prześledzenie najnowszych zmian dotyczących omawianej instytucji w kontekście ochrony konsumentów. Poruszono także problem aktualnych zmian w zakresie postępowania grupowego administracyjnego i sądowego w niektórych państwach europejskich oraz omówiono projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, będący częścią planowanego pakietu „Nowy ład dla konsumentów”. Główną część publikacji stanowią trzy rozdziały zawierające rozważania dotyczące uregulowania omawianej instytucji w systemach prawnych Polski, Włoch oraz Belgii. Szczegółowej analizie zostały poddane nie tylko akty prawne regulujące instytucję postępowania grupowego oraz poglądy doktryny, ale też dotychczasowe doświadczenia praktyczne orzecznictwa. Analiza każdej z wybranych regulacji zawiera ocenę jej skuteczności. Zestawienie trzech wspomnianych porządków prawnych pozwoliło na porównanie modeli pod kątem sposobu ustalania składu grupy, skutków powierzenia roli przedstawiciela grupy różnym podmiotom, sposobów finansowania postępowania, możliwości polubownego rozwiązania sporu oraz rzeczywistego wpływu wprowadzenia omawianej regulacji na ochronę praw konsumenta we wskazanych państwach.

Publikacja kierowana jest zarówno do praktyków prawa, w tym rzeczników konsumentów, pracowników organizacji konsumenckich oraz profesjonalnych pełnomocników zajmujących się reprezentacją grup w postępowaniu grupowym, jak i badaczy prawa konsumenckiego.

Additional information

Weight 373 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze”