Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom IV. Źródła i dokumenty

ISBN: 978-83-7865-888-7
Year of publication: 2019
Number of pages: 436
Format: 130x205 mm

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom IV. Źródła i dokumenty

Niniejsza publikacja to czwarty tom specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016–2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Czwarty tom edycji, Źródła i dokumenty, zawiera naukowo opracowany wybór tekstów, które dopełniają studia prezentowane w poprzednich trzech tomach. Najczęściej są to materiały wcześniej niepublikowane lub trudno dostępne. W imponującym pod względem objętości i zawartości zbiorze archiwaliów pozyskanych podczas badań nad polskim ezoteryzmem starano się zmieścić nie tylko najważniejsze dokumenty statutowe czy teksty programowe, lecz także materiały możliwie najpełniej ilustrujące wielowymiarowość tego zjawiska.

Książka obecnie niedostępna w sprzedaży.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom IV. Źródła i dokumenty”

został dodany do koszyka:
Checkout