Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom III. Masoneria

ISBN: 978-83-7865-887-0
Year of publication: 2019
Number of pages: 208
Format: 130x205 mm

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom III. Masoneria

Oddajemy w ręce czytelników trzeci z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016-2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Autorzy tomu Masoneria zaproponowali ujęcie wolnomularstwa w kontekście badań nad ezoteryzmem zachodnim, dopełniając tym samym rekonstrukcję dziejów różnorodnych ruchów i koncepcji związanych z alternatywną duchowością II RP.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom III. Masoneria”