Philosophy of Law

ISBN: 978-83-7865-420-9
Year of publication: 2016
Number of pages: 334
Format: 130 x 210 mm
Files to download

Philosophy of Law

Studia to krytyczne czytanie literatury, uzupełnione o namysł, który rodzić powinny wykłady i ćwiczenia, a także toczone dyskusje. Wychodząc więc naprzeciw podstawowej potrzebie Studenta – oddajemy do Jego rąk podręcznik do nauki przedmiotu Filozofia prawa opublikowany w języku angielskim. Podręcznik został napisany w myśl nowej koncepcji – prawa w pytaniach i odpowiedziach. Wychodzi ona naprzeciw filozoficznemu ujmowaniu prawa. Autorzy, przygotowując niniejszy podręcznik, sięgnęli do wzorów anglojęzycznych – w pierwszej kolejności do książki Routletge Questions & Answers Series: Jurisprudence 2013–2014 Davida Brooke’a (New York 2013). Dodatkowo uznaliśmy, że wykład przedmiotu Filozofia prawa można ująć w pięciu częściach: I) metodologii, II) ludziach, III) kierunkach, IV) ideach oraz V) trudnych przypadkach, który to zamysł w pełni oddaje spis treści książki. Należy poczynić tu jednak kilka zastrzeżeń wyjściowych. Po pierwsze, podręcznik obejmuje problemy współczesnej filozofii prawa, ale nie jest w żadnym razie podręcznikiem historii filozofii prawa. Po wtóre, podręcznik ma układ modułowy. Moduły te w przyszłości będzie można niemal dowolnie wymieniać. Jest tym samym propozycją otwartą, która będzie podlegać – co w tym projekcie od początku zostało założone – dalszym zmianom, uzupełnieniem i modyfikacjom w kolejnych wydaniach.

Availability: Out of stock Categories: , , , Tags: , ,

Additional information

Year of publication

2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Philosophy of Law”