Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej

ISBN: 978-83-7865-566-4
Year of publication: 2017
Number of pages: 170
Format: B5
Files to download

Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej

Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i związanej z nimi działalności rolniczej. Zawiera obszerną charakterystykę i ocenę 48 wybranych planów gospodarki niskoemisyjnej, stanowiących stosunkowo nowe narzędzie planowania niskowęglowego rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych, mające pomóc w pozyskiwaniu i efektywnym wydatkowaniu funduszy unijnych oraz przyczynić się m.in. do redukcji zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń.

Additional information

Weight 322 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej”