Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

ISBN: 978-83-7865-667-8
Year of publication: 2018
Number of pages: 396
Format: 160 x 220 mm

Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwalała na wielowymiarowe ujmowanie poruszanych problemów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że stanowi jedynie przyczynek do podejmowanych tu zagadnień, zasługujących na rozwinięcie w kolejnych opracowaniach. W pierwszej części książki przedstawiamy gdańską kulturę i sztukę w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca, kultury i ekonomii. Część druga dotyczy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jako wspólnoty in actu. Wydaje się, że niekonwencjonalnie i być może nowatorsko potraktowaliśmy historię GTPS w rozdziale opartym na materiałach zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci Narodowej, w których, jak się okazało, jego autor nie znalazł niczego strasznego. Część trzecia książki, niemająca raczej charakteru naukowego, ukazuje GTPS we wspomnieniach i jest rodzajem otwartej trybuny. To niezwykle ważne wypowiedzi, z których – z jednej strony – można o GTPS sporo się dowiedzieć; z drugiej – bardzo zbliżyć się do istoty wspomnianej wzajemności i zrozumieć głębię relacji miasto–sztuka.

Category: Tag:

Additional information

Weight 756 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki”