Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814. Tom VIII. Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768–1794 oraz 1807–1814

ISBN: 978-83-7865-846-7
Year of publication: 2019
Number of pages: 344
Format: B5
Files to download

Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814. Tom VIII. Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768–1794 oraz 1807–1814

39,90 

Seria składająca się z ośmiu tomów zawierających edycję ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku z lat 1536–1814 pomyślana jest jako kontynuacja dotychczasowych prac edytorskich w tym zakresie i nawiązuje do wydanej już drukiem przez Krzysztofa Kopińskiego i Piotra Olińskiego księgi przyjęć do prawa miejskiego Nowego Miasta Gdańska z lat 1440–1455, która jest jedynym zachowanym źródłem tego typu dla Gdańska w okresie średniowiecza. Seria ma na celu wypełnienie luki w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do ksiąg obywatelskich powstałych we wczesnej epoce nowożytnej. Spośród wydawnictw źródłowych poświęconych księgom przyjęć do prawa miejskiego dużych miast Rzeczypospolitej pełnej edycji doczekały się dotąd jedynie księgi obywatelskie Lwowa, po części zrealizowano również edycje ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie (do 1611 r.), warszawskim Nowym Mieście (do 1525 r.) oraz Starej Warszawie (do 1586 r.), a w pewnej mierze także w Toruniu w XVII stuleciu.

Additional information

Weight 700 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814. Tom VIII. Księga obywatelska (indeksowa) z lat 1768–1794 oraz 1807–1814”