Polska i Ukraina w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Koce z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin

ISBN: 978-83-8206-552-7
Year of publication: 2023
Number of pages: 554
Format: 170 x 240 mm

Polska i Ukraina w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Koce z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin

52,50 

Badania problematyki ukraińskiej i stosunków polsko -ukraińskich w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego zostały zapoczątkowane w kręgu badaczy skupionych wokół prof. dr. hab. Romana Wapińskiego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Wówczas to młodzi adepci historii skierowali swoje zainteresowania w stronę relacji polsko-ukraińskich w XX w. Profesor Eugeniusz Koko należy do najbardziej zasłużonych spośród nich w zakresie badań nad problematyką ukraińską. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch zagadnień. Pierwszym z nich są dzieje relacji polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Polskiej Partii Socjalistycznej wobec kwestii ukraińskiej w II Rzeczypospolitej. Drugim obszarem badawczym, który rozwinął Profesor, są badania z zakresu historii historiografii, dotyczące przede wszystkim historiografii polskiej i ukraińskiej w XIX i XX w. Oba obszary wzajemnie się zazębiały, czyniąc Profesora Eugeniusza Kokę jednym z wybitniejszych znawców tej tematyki w Polsce. Warto podkreślić, iż dorobek Profesora znalazł uznanie poza granicami naszego kraju, nade wszystko w Ukrainie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polska i Ukraina w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Koce z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin”