Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku

ISBN: 978-83-8206-376-9
Year of publication: 2021
Number of pages: 152
Format: 155 x 245 mm
Files to download

Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku

60,90 

Stan wiedzy o rzemiośle złotniczym i mistrzach tej specjalności działających w XVIII w. w Gdańsku oraz o zakresie i rodzaju, jak również artystycznym wyrazie ich wytwórczości, mimo istniejących wielu niewiadomych, wydaje się zadowalający. Jest to bowiem jedno z tych rzemiosł artystycznych bujnie rozwijających się niegdyś w trzech wielkich miastach Prus Królewskich, w Gdańsku, Elblągu i Toruniu, ale również  w ośrodkach mniejszych, nad którymi badania rozpoczęto jeszcze w końcu XIX w. Tym dotkliwiej można odczuć brak opublikowanych informacji o wyglądzie i wyposażeniu domu i warsztatu gdańskiego złotnika.

Pretekstem do wypełnienia tej luki jest zachowany w Archiwum Państwowym w Gdańsku pośmiertny inwentarz dóbr Simona Gottlieba Ungera, miejscowego złotnika, głównego bohatera niniejszej książki, którego działalność zawodowa przypadła na lata 1745-1762. (….) Inwentarz Ungera pozwala na dalsze rozszerzenie naszej wiedzy o narzędziach służących artystom rzemieślnikom przy obróbce metali szlachetnych oraz ich nazwach używanych w Gdańsku w XVIII w. Źródło to pozwala nam na przedstawienie domu, warsztatu oraz przykładów twórczości gdańskiego złotnika u schyłku nowożytnej świetności miasta.

Ze Wstępu

Additional information

Weight 414 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku”