Koncepcje zarządzania podmiotami leczniczymi

ISBN: 978-83-8206-183-3
Year of publication: 2020
Number of pages: 166
Format: 160 x 220 mm

Koncepcje zarządzania podmiotami leczniczymi

Dostęp do książki w wersji elektronicznej.

W publikacji zaprezentowane są najnowsze trendy, koncepcje, modele i teorie, które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w sektorze ochrony zdrowia. Prezentowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania podmiotami leczniczymi i wzbogaci wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji publicznych. Swym zakresem obejmuje uwarunkowania funkcjonowania podmiotów leczniczych, koncepcje zorientowane na wyszczuplenie organizacji. Mocny nacisk położono też na prezentację zagadnień dotyczących zarządzania jakością usług medycznych oraz wiedzę jako podstawowy zasób podmiotów leczniczych.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koncepcje zarządzania podmiotami leczniczymi”