Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

ISBN: 978-83-8206-113-0
Year of publication: 2021
Number of pages: 214
Format: B5

Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

35,70 

Niniejsza publikacja dotyczy badań zachowań inwestorów na globalnym rynku inwestycyjnym z uwzględnieniem aspektów behawioralnych, których skutkiem mogą być mniejsze lub większe oddziaływania na ceny poszczególnych aktywów wchodzących w skład analizowanych portfeli inwestycyjnych. Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, gdyż zawiera kompendium wiedzy z zakresu finansów behawioralnych oraz dane empiryczne analizowanych portfeli inwestycyjnych. W publikacji dokonano analizy danych statystycznych poszczególnych portfeli inwestycyjnych z okresu badawczego obejmującego lata 2001–2020. Wykorzystano również metodykę analizy zdarzeń do weryfikacji zachowań inwestorów w aspekcie 21 różnych wydarzeń niezapowiedzianych. Podjęto także próbę weryfikacji tego, które portfele inwestycyjne są mniej/bardziej ryzykowne oraz mniej/bardziej zyskowne w okresach turbulencji na giełdach papierów wartościowych oraz w czasie dużej globalnej niepewności.

Additional information

Weight 366 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych”