Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki – Inspiracje – Krytyka

ISBN: 978-83-8206-413-1
Year of publication: 2022
Number of pages: 210
Format: 170 x 245 mm

Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki – Inspiracje – Krytyka

84,00 

Merytoryczna zawartość publikacji odzwierciedla przedmiotowo szeroki wachlarz naukowych pasji Profesora, które charakteryzując się różnorodnością, zawsze jednak dotykały węzłowych problemów prawa i administracji. Tę wieloaspektowość wyraża przyjęty układ pracy. Jej poszczególne części odnoszą się bowiem do tradycyjnie wyodrębnionych pięciu obszarów, określanych wspólnym mianem nauk prawno-administracyjnych.

Spoiwem dla różnych w swej tematyce metodologii i głębi opracowań drugiego tomu Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego jest, jak się okazuje, ponadczasowa myśl Profesora Dawidowicza, inspirująca do badań nad podstawowymi problemami prawa administracyjnego i nadal zachowująca swój doniosły naukowo walor. Dorobek pozostawiony przez Uczonego pobudza też do weryfikacji i konfrontacji sformułowanych w nim twierdzeń ze współczesnymi uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Wydaje się, że równie skutecznie dorobek ten zachęca do podążania intelektualnymi ścieżkami, które wytyczał Profesor Wacław Dawidowicz przez połowę XX w., w znacznej mierze niełatwego dla nauki, w tym nauki prawa administracyjnego.

Additional information

Weight 505 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki – Inspiracje – Krytyka”