Gdańskie Studia Azji Wschodniej 24/2023

ISSN: 2084-2902
Year of publication: 2023
Number of pages: 282
Format: 170 x 240 mm
Files to download

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 24/2023

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.

Dostęp do wersji elektronicznej.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 24/2023”