Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach

ISBN: 978-83-7326-464-9
Year of publication: 2014
Number of pages: 276
Format: B5
Files to download

Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach

31,50 

Proponowany przez nas zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla studentów filologii polskiej, a także innych kierunków, w których programie znajduje się przedmiot mający za zadanie zapoznać z właściwościami fonetycznymi współczesnej polszczyzny. Praca ta, w naszym zamierzeniu, ma służyć pomocą pro-wadzącemu ćwiczenia kursowe z fonetyki zarówno w przygotowywaniu zajęć grupowych, jak i przy organizowaniu pracy studenta poza zajęciami. Głównym adresatem tego zbioru jest jednak sam student, któremu książka umożliwia pracę indywidualną: samodzielne sprawdzanie, utrwalanie i rozszerzanie wiedzy z zakresu fonetyki języka polskiego. Mamy nadzieję, że zachętą do sięgania po nią stanie się urozmaicona forma ćwiczeń, ułatwiająca zarazem przyswajanie wiadomości i kształcenie odpowiednich umiejętności.

Additional information

Weight 465 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach”