Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej

ISBN: 978-83-8206-130-7
Year of publication: 2020
Number of pages: 202
Format: B5

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej

29,40 

Wiele podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ponieważ prowadzenie działalności handlowej na obcych rynkach w otoczeniu nasilającej się konkurencji międzynarodowej wymaga dogłębnego zbadania wielu aspektów oraz dostosowania własnych założeń strategicznych do mechanizmów rynkowych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej. Zjawisko umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych jest charakterystyczną cechą działalności przedsiębiorstw w każdym kraju, niezależnie od ich usytuowania geografcznego, co pozwala spojrzeć na problematykę badawczą jako na uniwersalną, ważną i aktualną. […] Zdaniem Autorek sprostanie wyzwaniom otwartej konkurencji przez przedsiębiorstwa krajowe na rynku europejskim oraz rynkach międzynarodowych bezpośrednio zależy od zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku międzynarodowego. Tymczasem jednym z głównych warunków jej osią-gnięcia jest dobre rozpoznanie międzynarodowego otoczenia oraz identyfiacja jego najważniejszych cech. Analizie poddano wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takie jak: przesłanki ekspansji zagranicznej, instrumenty stosowane w ramach strategii przedsiębiorstwa, sposoby ograniczenia ryzyka transakcyjnego, dobór właściwych metod i technik marketingowych oraz aktywność przedsiębiorstw w obszarze przedsięwzięć innowacyjnych. […] Dzięki temu książka kreuje pewne novum poznawcze, mające  również istotną wartość aplikacyjną chociażby dla przedsiębior-ów rozpatrujących możliwość podjęcia działalności na rynkach  zagranicznych”. Z recenzji dr hab. Aliny Gryni

Additional information

Weight 348 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej”