ASEBEIA. Tradycja helleńska w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej. Tom I

ISBN: 978-83-8206-446-9
Year of publication: 2023
Number of pages: 212
Format: 170 x 240 mm

ASEBEIA. Tradycja helleńska w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej. Tom I

42,00 

Uwagę czytelnika poznającego wczesnobizantyńską literaturę patrystyczną przykuwa pojawiająca się w niej krytyka „helleńskiej” tradycji utrzymującej się w życiu codziennym chrześcijan. Nawiązania do tej kwestii odnajdujemy przede wszystkim w kazaniach i homiliach. Ich autorzy, różnoraką perswazją próbując wykorzenić pewne praktyki z życia prywatnego swych wiernych, dyskredytują je, wskazując na ich „pogańskie” pochodzenie, kłamliwość, a przede wszystkim na fakt, że tkwienie w „helleńskiej” tradycji stoi w sprzeczności z kanonami religii, której stało się wyznawcami.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ASEBEIA. Tradycja helleńska w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej. Tom I”