Ars Educandi 17/2020

ISSN: 2083-0947
Year of publication: 2020
Number of pages: 174
Format: B5

Ars Educandi 17/2020

Dostęp do elektronicznej wersji książki.

W numerze: Krzysztof Jakubiak, Piotr Prósinowski – Wprowadzenie

ARTYKUŁY I ROZPRAWY Bartosz Atroszko, Paweł Andrzej Atroszko – Presja edukacyjna a rozwój uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych

Luiza Sendal-Jagusiak – Pokolenie „always on” – psychologiczne i społeczne funkcjonowanie młodzieży korzystającej z nowych mediów

Ana Fuentes-Martínez – From a technology acceptance model to a practice acceptance model

Małgorzata Pilecka – Fałszywe nuty w piosenkach dziecięcych. O oczywistych i mniej oczywistych funkcjach piosenek dla dzieci we wczesnej edukacji

Anna Wojszel – Pedagogika cyrku jako metoda pracy z uczniem niedostosowanym społecznie

Chiara Malpezzi – What food do we feed girls as artists upon? Food, artistic and gender equality in children’s literature

Magdalena Kaliszewska-Henczel – Spotkanie baśni i obrazu jako projektowanie kompetencji kulturowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Pilas – Tripartite school conflicts and non-consensual democracy. Anattempt of autoethnographicanalysis

Dominik Bień, Agnieszka Bień – Analiza pól problemowych związanych z rolą nauczyciela w wybranych rocznikach „Przeglądu Pedagogicznego”

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Michalina Ignaciuk – Recenzja monografii Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek Marzanny Pogorzelskiej i Pawła Rudnickiego

Piotr Krzywdziñski – Odmienność, awangarda i gry wideo: recenzja książek Video Games Have Always Been Queer oraz The Queer Games Avant-Garde: How LGBTQ Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games autorstwa Bonnie Ruberg

Additional information

Cover

Paperback

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ars Educandi 17/2020”

został dodany do koszyka:
Checkout