Ars Educandi 17/2020

ISSN: 2083-0947
Year of publication: 2020
Number of pages: 174
Format: B5

Ars Educandi 17/2020

Dostęp do elektronicznej wersji książki.

W numerze: Krzysztof Jakubiak, Piotr Prósinowski – Wprowadzenie

ARTYKUŁY I ROZPRAWY Bartosz Atroszko, Paweł Andrzej Atroszko – Presja edukacyjna a rozwój uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych

Luiza Sendal-Jagusiak – Pokolenie „always on” – psychologiczne i społeczne funkcjonowanie młodzieży korzystającej z nowych mediów

Ana Fuentes-Martínez – From a technology acceptance model to a practice acceptance model

Małgorzata Pilecka – Fałszywe nuty w piosenkach dziecięcych. O oczywistych i mniej oczywistych funkcjach piosenek dla dzieci we wczesnej edukacji

Anna Wojszel – Pedagogika cyrku jako metoda pracy z uczniem niedostosowanym społecznie

Chiara Malpezzi – What food do we feed girls as artists upon? Food, artistic and gender equality in children’s literature

Magdalena Kaliszewska-Henczel – Spotkanie baśni i obrazu jako projektowanie kompetencji kulturowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Pilas – Tripartite school conflicts and non-consensual democracy. Anattempt of autoethnographicanalysis

Dominik Bień, Agnieszka Bień – Analiza pól problemowych związanych z rolą nauczyciela w wybranych rocznikach „Przeglądu Pedagogicznego”

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Michalina Ignaciuk – Recenzja monografii Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek Marzanny Pogorzelskiej i Pawła Rudnickiego

Piotr Krzywdziñski – Odmienność, awangarda i gry wideo: recenzja książek Video Games Have Always Been Queer oraz The Queer Games Avant-Garde: How LGBTQ Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games autorstwa Bonnie Ruberg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ars Educandi 17/2020”