Argumenta Historica 2021, nr 8

ISSN: 2353-0839
Year of publication: 2022
Number of pages: 176
Format: A5

Argumenta Historica 2021, nr 8

Na łamach czasopisma „Argumenta Historica” publikowane są artykuły dotyczące zarówno historii Polski, jak i dziejów powszechnych. Prezentowane teksty odnoszą się do różnych dziedzin badawczych z historii i nauk pokrewnych (historia polityczna, gospodarcza, społeczna itp.). Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku badawczego doktorantów Wydziału Historycznego UG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Argumenta Historica 2021, nr 8”