Fizykochemiczne badania wód naturalnych. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

ISBN: 978-83-8206-526-8
Year of publication: 2023
Number of pages: 170
Format: 150 x 210 mm

Fizykochemiczne badania wód naturalnych. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

42,00 

Niniejszy podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych skierowany jest do studentów studiów przyrodniczych, zajmujących się badaniami wody, w tym do studentów studiów I stopnia na kierunkach: Oceanografia, Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód oraz Akwakultura. Treści podręcznika obejmują oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych w wodach naturalnych, tj. pomiary i analizy przede wszystkim tych popularnych w chemii środowiska parametrów, które decydują o właściwościach wód, stanowią tło środowiskowe do późniejszego omawiania wyników bardziej skomplikowanych analiz chemicznych bądź są pomocne w dyskusji o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wodnym.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fizykochemiczne badania wód naturalnych. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych”