Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali

ISBN: 978-83-8206-307-3
Year of publication: 2022
Number of pages: 220
Format: B5

Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali

37,80 

Oto próba odczytania fragmentu historii kinematografii środkowoeuropejskiej za pomocą pojęć wyprowadzonych z praktyki myślenia kinem. Jest to akt analitycznej ingerencji w terytorium, a właściwie mapę historycznego atlasu kinematograficznego, którą można widzieć w najszerszym planie jako pole świadomych politycznie eksperymentów estetycznych. Celem nie jest powrót do filmów i twórców uznanych, ale opis tendencji, które występują raczej na peryferiach tradycyjnego wizerunku kina i wchodzą w dialog z praktykami globalnego kina artystycznego, modernistycznego. Za podłoże myślowe do obserwacji tego obszaru praktyk filmowych posłużył kierunek refleksji zaproponowany przez Gilles’a Deleuze’a. Organiczne pojęcia zrodzone z natury kina, w tym schematy sensoryczno-motoryczne, które stopniowo ustępują miejsca sytuacjom czysto optycznym i dźwiękowym, pozwalają zobaczyć kino modernistyczne jako próbę przezwyciężenia kryzysu podmiotowości i przywrócenia zerwanej więzi ze światem.

Zarówno perspektywa modernistyczna, jak i deleuzjańska pozwalają spojrzeć na kino czechosłowackie jako część europejskiego dyskursu. (…) Jest to zabieg w jakimś sensie oczyszczający, pozwalający spojrzeć na te filmy na nowo. (…) Książka jest „gęsta” interpretacyjnie, a analizy poszczególnych filmów są wnikliwe, przekonywające i inspirujące. Można z nimi polemizować, proponować inne wybory, ale trzeba przyznać, że są one spójne. Dzieje się tak dzięki precyzyjnie określonej podstawie teoretycznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego 

Additional information

Year of publication

2022

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali”