«Мойте огнем и жгите водой». Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина

ISBN: 978-83-8206-498-8
Year of publication: 2023
Number of pages: 384
Format: 130 x 205 mm

«Мойте огнем и жгите водой». Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина

50,40 

„Obmywajcie ogniem i palcie wodą”. Motywy ezoteryczne w prozie Aleksieja Skałdina.

Monografia poświęcona jest twórczości prozatorskiej niemal zapomnianego rosyjskiego pisarza epoki modernizmu – Aleksieja Skałdina. Treści, zawarte w utworach pisarza pozwalają sądzić, że był on jednym z czołowych przedstawicieli rosyjskiego symbolizmu, na którego niewątpliwie wpływ wywarła tradycja ezoteryczna.

Zaproponowana w książce metoda badawcza opiera się na ezoterycznym odczytaniu twórczości i elementów biografii autora. W centrum badań znajduje się proza, w której na różnych poziomach uwidacznia się ezoteryczna symbolika oraz motyw drogi inicjacyjnej. Bohaterowie wykreowani przez Składina dążą do samodoskonalenia się, poszerzenia samoświadomości, a tym samym do transformacji siebie i otaczającego ich świata. Kinga Okroj ponadto zauważa, że stworzone przez niego postacie, wydają się powtarzać jego własną drogę.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “«Мойте огнем и жгите водой». Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина”